Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Προπαρασκευαστική συνάντηση στην Αθήνα (25 Έλληνες συμμετέχοντες) που ανοίγει το διάλογο μεταξύ των Ελλήνων συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτών, των εμπειρογνωμόνων κλπ. σχετικά με τις νέες προκλήσεις για ενημέρωση και διαβούλευση.
  • Διακρατικό εργαστήριο στο Παρίσι (25 συμμετέχοντες) με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών από τις συμμετέχουσες χώρες. Κατά τη διάρκεια του διακρατικού εργαστηρίου, θα συζητηθούν οι προκλήσεις που προκύπτουν σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση, οι οποίες απορρέουν από αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, την τεχνολογία, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν σε λεπτομερείς δραστηριότητες και εργαλεία για το έργο: διοργάνωση διμερών εργαστηρίων και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εργαλείου με συμβουλές, συστάσεις και μελέτες περιπτώσεων. Θα υπάρξει ταυτόχρονη διερμηνεία στα γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά.
  • Δύο διμερείς συναντήσεις / ομάδες συζήτησης στη Βουλγαρία και την Ιταλία με τη συμμετοχή ελληνικής αντιπροσωπείας. Θα είναι διαθέσιμη διαδοχική διερμηνεία στα βουλγαρικά / ελληνικά και ιταλικά / ελληνικά αντίστοιχα.
  • Συνεντεύξεις από τις οποίες θα προκύψουν 3 μελέτες περιπτώσεων ανά χώρα (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Βουλγαρία) που θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν πραγματικές καταστάσεις νέων προκλήσεων σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση στις χώρες των εταίρων.
  • Ηλεκτρονικό εργαλείο στο διαδίκτυο με συμβουλές, συστάσεις και μελέτες περιπτώσεων. Το εργαλείο θα περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα του έργου και θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά.
  • Μια τελική διακρατική ημερίδα στην Αθήνα.
  • Ιστοσελίδα του έργου και διάδοση των αποτελεσμάτων του.