Διμερές εργαστήριο στη Σόφια - Βουλγαρία

Ημερομηνία: 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2019
Χώρος: Εργατική Συνομοσπονδία Podkrepa – Angel Kanchev 2, Σόφια

Πρόγραμμα συνάντησης

Αγγλικά || Ελληνικά

Πρακτικά συνάντησης

Θα αναρτηθούν σύντομα.

Παρουσιάσεις

Θα αναρτηθούν σύντομα.